Desinfektion används bland annat för att bibehålla en ren hygien och för att rena sår eller områden på din kropp. Att sköta sin hygien är viktigt för människans hälsa och välmående men också för att minska spridningen av influensa och andra bakterier. Här hittar du effektiva desinfektions produkter som hjälper till att döda 99,9% av de vanligaste bakterierna på upp till 30 sekunder.