Ixacon Zero 3 – 3-stegsfilterenhet

Du hyr filterenheten av oss. Normal hyresperiod är 36 månader. Service och underhåll ingår under hela hyresperioden. Vi kommer ut och monterar och installerar filterenheten hos er, då vi även går igenom handhavande instruktionen. Enkel hantering för alla användare.

För vidare information kontakta någon utav följande:

Reine Lundqvist – 070 622 07 44

Verner Norrbom – 072 369 44 55